top of page
Zoeken
  • Foto van schrijverDr. De Deurwaerder

What we should know about female soccer players1. Inleiding

Vrouwelijke atleten hebben vier tot zesmaal meer kans op een sport gerelateerde ACL ruptuur en dit zonder fysiek contact. Er is een correlatie tussen het ontstaan van een verhoogde valgus configuratie tijdens inspanning . Door de verhoogde valgus configuratie verhoogt het zogenoemde extern Knie Abductie Moment ( KAM = maat voor kracht dewelke optreedt tijdens de landing) hetwelk de oorzaak is van de knieletsels zonder fysiek contact.

Tijdens de periode voor de groeispurt is er weinig of geen verschil in het optreden van ACL/pees/spierletsels letsels tussen jongens en meisjes. Na het inzetten van de groeispurt vertonen vrouwelijke sporters ( >9 jaar ) een sterk verhoogde incidentie tot het oplopen van letsels met als piekleeftijd 16 jaar. Er treedt een verhoogde KAM, valgus configuratie op tijdens sporten hetwelk geagraveerd word met toenemende vermoeidheid.

ACL letsels treden frekwent op zonder direkt contact met een opponent, tijdens snelle deceleratie actie’s, tijdens richtingverandering en landing na een sprong.

Een typische houding tijdens het optreden van het letsel:

- De knie weinig gebogen met valgus hoek en valgus load.

- De heup in ab-ductie.

- De steunvoet zijwaarts gesteund en steunend voor het COM ( Centre Of Mass, LWZ: lichaamszwaartepunt).

- De romp gebogen naar en geroteerd naar het steunbeen.

2. Risicofactoren:

- BMI

- Hyperlaksiteit

- Verzwakte posterieure spiergroepen

- ‘gestrekte’ knie bij inspanning, mindere behendigheid en proprioceptie

- Verminderde heupflexie

- COM: Centre Of Mass en rompstabiliteit

- Stretching & specifieke moeheid

2.1 BMI


Verhoogde lichaamsmassa in relatie tot de lengte ( BMI) wordt beschouwd als een predictor voor een verhoogd risico op het ontstaan voor een ACL letsel bij vrouwelijke atleten. De kans van een ACL letsel is verhoogd met 3.5 bij een stijging van de BMI van 1 boven het gemiddelde. Pre-puberaal is er geen verschil tussen man of vrouw voor het optreden van een ACL letsel. Bij vrouwelijke atleten is er reeds een correlatie tussen BMI en verhoogd risico vanaf 8 jaar. BMI stijging en ouder zijn dan 11 jaar is een belangrijke risiscofactor voor het oplopen van een ACL letsel.

Een verhoogde BMI is gerelateerd aan een verminderde knieflexie tijdens landen.


2.2 Hyperlaksiteit


Verhoogde gewrichts laksiteit wordt gelinkt aan een verhoogd risisco voor het optreden van een ACL letsel. Door de hyperlaksiteit zijn de passieve restraints, de passieve stabilisatoren van de gewrichten minder krachtig.

Verhoogde gewrichtslaksiteit is positief indien een Beighton score van > 6 gemeten wordt.

o Pink in hyperextensie van +90°

o Elleboog hyperextensie groter dan 0°

o Knie hyperextensie groter dan 0°

o Duim tegen voorarm mogelijk


2.3 Verzwakte posterieure spiergroepen

Tijdens de piek groei in de puberale faze ( Lengte en massa) groeien zowel tibia als femur met grote snelheid in beide sexen. Versnelde groei van de twee langste hefbomen in het menselijk lichaam gaan gepaard met een versneld verhogen van het lichaamszwaartepunt. Hierdoor wordt de spiercontrole van de romp een ware uitdaging. Tevens veroorzaakt een grotere lichaamsmassa in combinatie met langere hefbomen het ontstaan van grotere krachten over de gewrichten. Krachten die moeilijker te balanceren zijn en een hoger kontrole niveau vereisen bij hoge snelheid manouevers.

Jongens blijken tijdens de groeifaze een neuro-musculaire spurt in te zetten qua krachtsverhoging en neurologische kontrole,compensatie mechanismen om aan deze hogere lichaams eisen tegemoet te komen. Bij meisjes worden deze neuro-musculaire adaptatie mechanismen niet weergevonden om de verhoogde eisen te matchen.

De afwezigheid van actieve neuromusculaire kontrole mechanismen veroorzaken een verhoogde valgus ( abductie stand) van het kniegewricht. Een aanwezige hyperlaksiteit verhoogd nog meer de kans op een ACL ruptuur. De verlaagde actieve en passieve kontrol mechanismen van de knie worden als oorzaak beschouwd voor het optreden van de letsels.

Er treedt een ongebalanceerde contractie op van de kniemusculatuur bij vrouwelijke atleten tijdens de groeifaze.

Meisjes gebruiken vooral de Vastus lateralis van de hamstrings en Vastus lateralis Quadriceps voor stabilisatie van het kniegewricht ( viermaal hoger dan bij jongens van dezelfde leeftjdscategorie) en een verminderde actie van de vastus medialis (hamstrings) en Quadriceps ( Q femoris en V medialis).

Meisjes activeren voornamelijk hun Quadriceps bij High demanding activity’s . De hamstring groep wordt weinig of niet aangesproken bij landing ( Quadriceps dominance), jongens daarentegen activeren ook hun Hamstrings, aldus ontstaat een dynamisch evenwicht tussen Quads en Hamstrings ter stabilisatie van de knie. De verminderde hamstring kracht in verhouding met de toegenomen Quadriceps kracht geeft aanleiding tot voorwaartse Tibiale shift met ACL letsel bij meisjes.


2.4 Verminderde knieflexie & behendigheid en proprioceptie


Meisjes hebben de neiging tot landen met een weinig gebogen knie tijdens landen en high activity demands. Meisjes hebben een minder ‘gevoel, proprioceptie, behendigheid ‘ bij het neerkomen wat resulteerd in een pre-loading van de Quadriceps en een mindere kontrole over het lichaamszwaartepunt en romp. Een vroegtijdige Quadriceps contractie tmet een verminderde of laattijdige Hamstring co-contractie is hiervan het gevolg. Een beperkte knieflexie geeft aanleiding tot het ontwikkelen van zeer grote valgus drukken in het knie gewricht met anterieure shift van de Tibia en een verhoogde kans op ACL letsels.

Bij jongens is de dynamische voet-grond interactie ( remmen, richtingsverandering,start) beter ontwikkeld dan bij meisjes.


2.5 Verminderde heupflexie

De heup flexie wordt getest met de gemodifiëerde Thomastest. Bij een verminderde heupflexie wordt de Gluteus maximus ( primaire heupextensor ) minder gebruikt gedurende activiteit. De Biceps Femoris ( hamstrings – synergische heup extensoren) compenseert hiervoor door een grotere co- contractie activiteit ( 2 x zo hoog) aan de dag te leggen. Er wordt dus een groter beroep gedaan om de eccentrische heupbeweging te kontroleren op de hamstrings. Verminderde heupflexie geeft aanleiding tot een verhoogd risico op Hamstring blessure’s en ACL letsels, door ‘overlaod’ gedurende sprotactiviteiten. De hamstrings zijn de primaire spiergroep ter kontrole van anterieure tibiale shift en dus bescherming van de ACL. Uitputting van de hamstring geeft een verhoogde load op de ACL met een mogelijks letsel tot gevolg bij tightness van de heupflexoren. Stretching van de heupflexors en krachttraining van de Gluteus Maximus vermindert de kans op hamstring en ACL blessure’s.

2.6 COM en Rompstabiliteit


ACL letsels zijn frekwent bij female soccer players. Vrouwelijke atleten hebben 4 tot 6 maal meer kans op het doormaken van een ACL letsel dan mannen bij het beoefenen van een ‘multi-directionele ‘ sport zoals voetbal. Bij vrouwen treedt een ACL letsel zeer frekwent op zonder direct contact met een tegenstander. Plotse zijwaartse bewegingen en landen op één been zijn frekwent de oorzaak van het optreden van het letsel. Een steeds wederkerende constante op het moment van injury:

- Een weinig gestrekte knie met valgus hoek en valgus load.

- Een ge-aBduceerde heup ( weg van het centrum van beweging ).

- Steunvoet neergezet VOOR en LATERAAL van het lichaamszwaartepunt ( COM).

- De romp is zijdelings gebogen en gedraaid naar het steunbeen ( -voet).

De meeste letsels treden op tijdens een onverwachte spelsituatie waardoor de speelster haar lichaambalans verliest. De hoge grond reactie krachten worden aldus niet opgevangen door een adekwate heup, knie en enkelflexie maar vooral door de ligamentaire structuren.

Techniek modificatie’s in ‘high-risk movements patronen verminderen na een zes weken programma de valgus stress met 36 % bij load acceptance.


Techniek modificatie’s:

o Steunvoet dichter bij de lichaamsmiddellijn brengen ( minder heupabductie).

o Voet ‘bewust’ plaatsen: geen interne of externe rotatie: neutrale stand.

o De romp in een opwaarts – voorwaartse positie houden tijdens uitvoering.

CORE Position and Control:

Oefeningen die erop gericht zijn EERST de proximale spiergroepen aan te spreken, dan pas wordt bekken ( focus op de navel) in de richting van de beweging verplaatst Eerst de enkel, knie en heup in lijn brengen en dan de verplaatsing maken. Hierdoor vangen de spieren in plaats van de ligamenten de grote grond – reactie krachten op. Oefeningen gericht op de verplaatsing van het lichaamszwaartepunt boven het steunpunt. Dit zijn trage oefeningen met focus op lichaams proprioceptie. Ingebed in elke traingingsessie verbeteren zij het lichaamsaanvoelen in de ruimte en verminderen de ‘ongecontroleerde, ongebalanceerde’ bewegingen.


2.7 Stretching & Specifieke moeheid & Warming –up


Na de eerste speelhelft blijkt de eccentrische peak performance van de hamstrings sterk afgenomen. Eccentrische krachttraining dient in het voorbereidingsprogramma opgenomen te worden. De passiviteit gedurende de half-time rust blijkt nefast te zijn voor actief herstel. Actieve re-warm up voor aanvang van de tweede helft blijkt succesvol te zijn in blessure preventie.

Dynamische stretching blijkt effectiever te zijn dan statisch stretchen voor explosieve taken. Dynamische stretch oefeningen dienen ingebouwd te worden in de warming – up routine.

IN DE PRAKTIJK

Blessure’s en vooral ACL letsels zijn dikwijls DE hindernis voor een doorbraak van een atleet. Hij of zij kan het grootste talent van de wereld zijn, frekwente blessure’s en zeker ernstige blessure’s zijn vaak DE oorzaak van het niet doorbreken of van de opgave van een talent. Vrouwen zijn blijkbaar gevoeliger tot het oplopen van een ernstig letsel tijdens multidirectionele sporten zoals voetbal. DE remedie is trachten te voorkomen en niet te moeten genezen. De wetenschap geeft ons tal van aanwijzingen om dit te bekomen, het vergt echter een mentaliteits aanpassing, geduld en boterhammen.

Inschatten risico factoren door preventieve screening:

- BMI bepaling:.

- Objectivatie aanwezige hyperlaksiteit:

Beighton score

- Objectivatie aanwezigheid verkorting heupflexoren:

Gemodifieerde Thomastest ( meestal dominante been ).

Inbouwen specifieke oefeningen

o Individualisatie warming up ( deelgroepen en meerdere instuctors 2 – 3)

o Klemtoon op Traagheid van bepaalde oefeningen ( loopoefeningen, de-lordosering, sprongoefeningen ): techniek primerend.

o Vertalen van het WAAROM , het IDEE van een oefening.

o Techniek & dynamische Core oefeningen inbouwen.

o RE-Warming up

o Dynamisch stretchen aanleren.

o Specifieke stabilisatie oefeningen conform screening resultaat.

o Stretching quadriceps & Gluteus Maximus dominant been

o Tonificatie mediale hamstrings & adductoren: isometrisch – eccentrisch

o Stretching Psoas dominant been

o Visualisatie van het COM naar het steunbeen over te brengen zonder lateral bending – rotatie.

o Behendigheidsoefeningen enkel – voet.
Biomechanics laboratory-based prediction algorithm to identify female athletes with high knee loads that increase risk of ACL injury

Gregory D Myer1,3, Kevin R Ford1,2,4, Jane Khoury1,5, Paul Succop6, and Timothy E Hewett1,2,4,7

Br J Sports Med. 2011 April ; 45(4): 245–252. doi:10.1136/bjsm.2009.069351

Clinical relevance—Females who demonstrate increased KAM are more responsive and more likely to benefit from neuromuscular training. These findings should significantly enhance the identification of those at increased risk and facilitate neuromuscular training targeted to this important risk factor (high KAM) for ACL injury

Journal of Athletic Training 2015;50(5):486–497 doi: 10.4085/1062-6050-49.5.08 by the National Athletic Trainers’ Association, Inc www.natajournals.org

original research

Changes in Fatigue, Multiplanar Knee Laxity, and Landing Biomechanics During Intermittent Exercise

Sandra J. Shultz, PhD, ATC, FNATA, FACSM*; Randy J. Schmitz, PhD, ATC*; John R. Cone, PhD, CSCS†; Robert A. Henson, PhD‡; Melissa M. Montgomery, PhD, ATC§; Michele L. Pye, MS, ATC*; Amanda J. Tritsch, PhD, ATC||

Key Words: soccer, joints, anterior cruciate ligament injuries, risk factors

Key Points

Greater exercise-related changes in knee laxity during prolonged, intermittent exercise were associated with higher-risk landing biomechanics, and these effects were independent of fatigue-related changes in landing biomechanics.

Changes toward higher-risk landing biomechanics with exercise-related increases in knee laxity often were more pronounced in athletes who had greater initial knee laxity. Fatigue-related effects on landing biomechanics suggest that athletes may use markedly different movement strategies later in a game or practice, when they are fatigued. These changes are compounded by how much initial knee laxity an individual has and how much the knee laxity changes with exercise.

The effects of exercise-related changes in knee laxity and fatigue on landing biomechanics are of particular concern for women, who have greater initial knee laxity and who experience greater changes in knee laxity during exercise than men.

J Biomech. 2014 January 22; 47(2): 512–517. doi:10.1016/j.jbiomech.2013.10.038

Control of dynamic foot-ground interactions in male and female soccer athletes: Females exhibit reduced dexterity and higher limb stiffness during landing

Mark A. Lylea,c,*, Francisco J. Valero-Cuevasa,b, Robert J. Gregora,c, and Christopher M. Powersa aDivision of Biokinesiology and Physical Therapy, University of Southern California, Los Angeles, CA, United States bDepartment of Biomedical Engineering, Viterbi School of Engineering, University of Southern California, Los Angeles, CA, United States cSchool of Applied Physiology, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA 30332-0356, United States

Keywords Sensorimotor function; Leg stiffness; Sex difference; Lower extremity control; ACL injury

Collectively, our results raise the possibility that the higher leg stiffness observed in females during landing is an anticipatory behavior due in part to reduced lower extremity dexterity. The reduced lower extremity dexterity and compensatory stiffening strategy may contribute to the heightened risk of ACL injury in this population

LIMITED HIP AND KNEE FLEXION DURING LANDING IS ASSOCIATED WITH INCREASED FRONTAL PLANE KNEE MOTION AND MOMENTS

Christine D. Pollard, PhD, PT1, Susan M. Sigward, PhD, PT, ATC1, and Christopher M. Powers, PhD, PT1 1 Jacquelin Perry Musculoskeletal Biomechanics Research Laboratory, University of Southern California, Los Angeles, CA, USA

Published in final edited form as: Clin Biomech (Bristol, Avon). 2010 February ; 25(2): 142. doi:10.1016/j.clinbiomech.2009.10.005.

NIH-PA Author Manuscrip

ORIGINAL RESEARCH EFFECT OF RESTRICTED HIP FLEXOR MUSCLE LENGTH ON HIP EXTENSOR MUSCLE ACTIVITY AND LOWER EXTREMITY BIOMECHANICS IN COLLEGE-AGED FEMALE SOCCER PLAYERS

Matthew Mills, MA, ATC1 Barnett Frank, MA ATC2 Shiho Goto, MS, ATC3 Troy Blackburn, PhD, ATC2

The effect of a novel movement strategy in decreasing ACL risk factors in female adolescent soccer players

Richard G. Celebrini2,3, Janice J. Eng1,2,3, William C. Miller2,3,4, Christina L. Ekegren5, James D. Johnston6, and Donna L. MacIntyre1,2,3 1Department of Physical Therapy, University of BC, Vancouver, BC, Canada

After the 4-week training program, some individuals showed improvement. The results of this study suggest that the Core-PAC may be one method of modifying high-risk movements for ACL injury such as side-cutting and single-leg landing

Soccer-Specific Fatigue and Eccentric Hamstrings Muscle Strength

Matt Greig, PhD*; Jason C. Siegler, PhD, ATC

*The Football Association, Shropshire, United Kingdom; 3University of Hull, Hull, United Kingdom. Dr Greig is now at Edge Hill University, Lancashire, United Kingdom

Conclusions: Eccentric hamstrings strength decreased as a function of time and after the halftime interval. This finding indicates a greater risk of injuries at these specific times, especially for explosive movements, in accordance with epidemiologic observations. Incorporating eccentric knee flexor exercises into resistance training sessions that follow soccer specific conditioning is warranted to try to reduce the incidence or recurrence of hamstrings strain.

Journal of Athletic Training 2015;50(5):486–497 doi: 10.4085/1062-6050-49.5.08 by the National Athletic Trainers’ Association, Inc www.natajournals.org

original research

Changes in Fatigue, Multiplanar Knee Laxity, and Landing Biomechanics During Intermittent Exercise

Sandra J. Shultz, PhD, ATC, FNATA, FACSM*; Randy J. Schmitz, PhD, ATC*; John R. Cone, PhD, CSCS†; Robert A. Henson, PhD‡; Melissa M. Montgomery, PhD, ATC§; Michele L. Pye, MS, ATC*; Amanda J. Tritsch, PhD, ATC||

Conclusions: Both exercise-related changes in fatigue and knee laxity were associated with higher-risk landing biomechanics during prolonged exercise. These relationships were more pronounced in participants with greater initial knee laxity.

Effect of Static and Dynamic Stretching on the Diurnal Variations of Jump Performance in Soccer Players

Hamdi Chtourou1,2*, Asma Aloui1, Omar Hammouda1, Anis Chaouachi1, Karim Chamari1,3, Nizar Souissi1

Conclusion: The results of the present study confirm that (i) static stretching is detrimental and (ii) dynamic stretching is beneficial and can overcome decreases in jump height in the morning. Thus, athletes required to compete in the morning hours and to produce powerful efforts may be advised to include dynamic stretching exercises in their pre-competition warm-ups.

46 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

コメント


bottom of page